img5 img5 img5

ՍԱՊԵՐԱՎԻ

Կարմիր լիկյորային գինի
Խաղող՝ Սապերավի
Թնդ՝ 16%

ՄՈՒՍԿԱՏ

Սպիտակ լիկյորային գինի
Խաղող՝ Մուսկատ Սուսաննա:
Թնդ՝ 16%

ԿԱԳՈՐ

Կարմիր լիկյորային գինի
Խաղող՝ Արարատյան դաշտի խաղողի
սևապտուղ տեսակներից:
Թնդ՝ 16%

ԱՐԵՆԻ
ԱՅՍ ՎԱՅՆ

Կարմիր
Պատրաստված է սառեցված
Արենի տեսակի խաղողներից:

img5 img5

ՄՈՒՍԿԱՏ
ԱՅՍ ՎԱՅՆ

Սպիտակ
Պատրաստված է սառեցված
Մուսկատ տեսակի խաղողներից:

ԱՐԵՆԻ

Խաղող` Արենի
Կարմիր անապակ գինի
Տարողությունը՝ 187 մլ 750 մլ / 1500 մլ
Թնդ՝ 13%

img5

ԽՈՐԱՆ

Կարմիր անապակ գինի Պատրաստված է Վայոց Ձորի մարզի տեղաբնիկ «Արենի» տեսակի խաղողից: Թողարկվում է 2001 թվականից,
քրիստոնեությունը Հայաստանում որպես պետական կրոն հռչակման 1700-ամյակի առթիվ:
Խաղող՝ Արենի
Տարողությունը՝ 750 մլ / 3000մլ
Թնդ՝ 13%

img5

ԱՐԵՆԻ ԳՈԼԴ

Տեսակավոր կարմիր անապակ գինի Պատրաստված է վազերի վրա թառամեցված «Արենի» տեսակի խաղողից:
Հնացումը կաղնե տակառներում՝ երկու տարուց ոչ պակաս:
Տարողությունը՝ 3000 մլ / 5000 մլ / 9000 մլ
Թնդ՝ 13%

img5
img