img2
img3
img3
img3
img2

ՄՈԻՍԿԱՏ ՍԱՊԵՐԱՎԻ ԿԱԳՈՐ

Կարմիր և սպիտակ աղանդերային գինիներ:
Խաղող՝ Մուսկատ Սուսաննա, Սապերավի և Արարատյան դաշտավայրի խաղողի սևապտուղ տեսակներից:
Թնդ 15%

img2
img3
img3
img2
img